E-mail button LinkedIn button

Bedrag vrijstelling thuiswerkvergoeding 2023
24-11-2022

In de eerste Nieuwsbrief Loonheffingen 2023 van de Belastingdienst is vermeld dat de gerichte vrijstelling voor de onbelaste thuiswerkvergoeding in 2023 wordt verhoogd naar € 2,15 per thuisgewerkte dag. Eerder was meegedeeld dat de vrijstelling zou worden verhoogd tot € 2,13. In 2022 is het bedrag van de vrijstelling € 2,00 per dag.


Hakkens Accountants & Adviseurs
Luikerweg 12
5554 NC  Valkenswaard
Tel.: (040) 201 6136
E-mail: